• /¸prezi´denʃəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) chủ tịch, (thuộc) tổng thống; (thuộc) chức chủ tịch, (thuộc) chức tổng thống
  presidential place
  dinh chủ tịch, dinh tổng thống
  presidential year
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) năm bầu tổng thống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X