• Kỹ thuật chung

    đồ thị áp suất-entanpy
    giản đồ áp suất-entanpy

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X