• /¸pri:tə´miʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự bỏ, sự bỏ qua, sự bỏ sót
  Sự bỏ bê, sự sao lãng
  pretermission of duty
  sự sao lãng nhiệm vụ
  Sự tạm ngừng; sự làm gián đoạn, sự ngắt quãng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X