• (noun) hành động/tiến trình được tiến hành trước khi tòa sơ thẩm bắt đầu.

    (Adj) Thuộc về thời gian trước khi tòa sơ thẩm bắt đầu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X