• /pri´ventə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người ngăn chặn, người cản trở, người ngăn ngừa; vật ngăn chặn, vật cản trở
  (hàng hải) dây bổ sung; chốt bổ sung

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bộ an toàn
  bộ bảo hiểm
  overspeed preventer
  bộ bảo hiểm siêu tốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X