• /´praiə¸pizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính dâm đãng, tính dâm dục
  (y học) chứng cương dương vật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X