• /´prais¸kʌtiη/

  Thông dụng

  Cách viết khác price-slashing

  Danh từ
  Sự sụt giá, sự giảm giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X