• Môi trường

    Xử lý chất thải sơ cấp
    Những bước đầu tiên trong việc xử lý nước thải; các khung lưới và bể lắng được dùng để loại bỏ hầu hết các vật liệu nổi hoặc sẽ lắng xuống. Quá trình xử lý ban đầu loại bỏ được 30% nhu cầu oxi sinh hóa có cacbon ra khỏi nước thải si

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X