• /´primnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính nghiêm nghị, tính nghiêm túc, tính đứng đắn, sự đức hạnh
  Tính câu nệ, tính cứng nhắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X