• /´prins¸laik/

  Thông dụng

  Tính từ
  Như ông hoàng
  to have a princelike manner
  có điệu bộ như một ông hoàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X