• Toán & tin

  chuỗi in

  Giải thích VN: Một danh sách các tệp tin mà spooler sẽ tiến hành in ra ở nền sau trong khi máy tính thực hiện các công việc khác ở nền trước.

  hàng đợi in

  Giải thích VN: Một danh sách các tệp tin mà spooler sẽ tiến hành in ra ở nền sau trong khi máy tính thực hiện các công việc khác ở nền trước.

  hàng in, chuỗi in

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X