• /´printəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể xuất bản, có thể in được, đăng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  in được
  printable page
  trang in được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X