• Toán & tin

  bộ điều vận máy in
  trình điều khiển máy in

  Giải thích VN: Một tệp chứa các thông tin mà một chương trình cần để in ra các kết quả công việc của bạn với một nhãn hiệu và kiểu máy in cho trước. Sự khác nhau chủ yếu giữa môi trường DOS và các môi trường Macintosh/Windows là phương pháp quản lý các driver máy in. Trong điện toán tương thích với IBM PC, các driver máy in đều có sự đáp ứng của các trình ứng dụng; mỗi chương trình phải được trang bị các driver máy in riêng để chạy với hàng chục loại máy in có sẵn. Nếu một chương trình không có driver phù hợp với máy in của bạn thì đó là một điều không may mắn đối với bạn. Ngược lại, Microsort Windows cung cấp các driver máy in cho mọi trình ứng dụng Windows. Các driver máy in là một bộ phận của môi trường điều hành trong Macintosh, có một số chương trình cá biệt không có các driver máy in, thì thay vào đó, chúng được thiết kế để lợi dụng các ưu điểm của các driver máy in được cung cấp ở mức độ hệ điều hành và được lưu trữ trong System Folder.

  Xây dựng

  tài xế máy in

  Điện tử & viễn thông

  bộ điều khiển máy in

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X