• Toán & tin

  phông máy in

  Giải thích VN: Một phông chữ không xuất hiện trên màn hình và chỉ có sẵn cho máy in sử dụng. Khi dùng các phông máy in, bạn chỉ thấy một phông màn hình chung trên màn hình; bạn phải đợi in xong mới nhìn thấy các phông chữ của tài liệu.

  Kỹ thuật chung

  bộ chữ máy in

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X