• /´print¸aut/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dữ liệu in ra từ máy tính, máy fax

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bản in
  bản in ra
  bản sao cứng

  Kinh tế

  bản in từ máy điện báo chữ
  bản in từ máy vi tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X