• /prī-ôrĭ-tĭ-zā'shən/

    Danh từ

    Sắp xếp dựa trên sự ưu tiên

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X