• Điện tử & viễn thông

  sự lắp các máy phụ
  tổng đài nhánh nội bộ
  tổng đài nhánh tư nhân
  tổng đài PBX

  Kỹ thuật chung

  tổng đài nhánh riêng
  private branch exchange access line
  đường dây truy nhập tổng đài nhánh riêng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X