• Kỹ thuật chung

  đường dây riêng
  speech-grade private wire
  đường dây riêng cấp thoại
  speech-grade private wire
  đường dây riêng cấp tiếng nói
  đường dây thuê bao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X