• /prə´kjuərə/

  Thông dụng

  Danh từ (giống cái .procuress)

  Người kiếm, người mua được
  Ma cô, người dắt gái; chủ nhà chứa

  Kinh tế

  Bên mời thầu, nhà mời thầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X