• (đổi hướng từ Procyclical)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  (tính) đồng/cùng chu kỳ
  Giải thích: Trong lý thuyết chu kỳ kinh doanh, một biến kinh tế tương quan dương và tăng trưởng đồng thời với toàn bộ nền kinh tế được gọi là đồng/cùng chu kỳ. Những biến tăng khi toàn bộ nền kinh tế giảm được gọi là phản chu kỳ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X