• Điện

    bảng ghi chương trình

    Giải thích VN: Một hồ sơ gửi ở đài kiểm soát chính của đài phát thanh để chỉ dãn tất cả các chương trình, người điều khiển và các loại giải trí.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X