• Toán & tin

    có thể chương trình hóa

    Giải thích VN: Có khả năng điều khiển được bằng các chỉ lệnh để có thể thay đổi phù hợp với các yêu cầu của người dùng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X