• /prə´mi:θiəs/

  Thông dụng

  Danh từ
  (thần thoại,thần học) Prô-mê-tê (nhân vật thần thoại Hy lạp)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X