• /´prɔminəntli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Lồi lên, nhô lên
  Dễ thấy, nổi bật
  the notice was prominently displayed
  tờ yết thị được niêm yết ra rất dễ thấy
  Xuất chúng, lỗi lạc, nổi tiếng (người)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X