• Thông dụng

  Danh từ

  Giấy hẹn trả tiền; giấy nợ

  Giao thông & vận tải

  lệnh phiếu
  giấy hẹn trả tiền

  Kỹ thuật chung

  hối phiếu

  Kinh tế

  giấy cam kết
  hứa phiếu
  Lệnh phiếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X