• /prə'moutiv/

  Thông dụng

  Tính từ
  Đẩy mạnh, xúc tiến, khuyến khích
  Đề xướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X