• Kỹ thuật chung

    dễ bị nứt do ứng suất (thiết bị gia công chất dẻo)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X