• /¸prɔpə´gændaiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác propagandise

  Ngoại động từ

  Phổ biến, tổ chức tuyên truyền (cái gì)
  Phổ biến (cái gì) bằng tuyên truyền
  to propagandize democratic principles
  tuyên truyền những nguyên tắc dân chủ
  Phổ biến, tuyên truyền tới (một nhóm, một tầng lớp..)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tuyên truyền

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  brainwash;advocate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X