• /prə´pʌlsiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đẩy đi, đẩy tới (nhất là xe cộ)
  propulsive forces
  lực đẩy
  propulsive power
  năng lượng đẩy

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hệ số đẩy

  Kỹ thuật chung

  đẩy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X