• cái hay, cái dở weigh up the pros and cons: cân nhắc cái hay cái dở

  Kinh tế

  điều hơn lẽ thiệt
  người tán thành và phản đối
  những lý lẽ tán thành và những lý lẽ phản đối,pros là những lý lẽ nhằm tán thành ủng hộ , còn cons là những gợi ý nhằm phản đối, chống lại
  pro: thuận, ủng hộ, cái được con: chống, cái thiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X