• /prəs´kriptiv/

  Thông dụng

  Tính từ
  Đặt ra ngoài vòng pháp luật
  Đày, trục xuất
  Cấm, cấm đoán, bài trừ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X