• /´prɔsi¸lait/

  Thông dụng

  Danh từ

  (tôn giáo) người cải đạo (chuyển sang (tôn giáo) khác, chuyển sang tín ngưỡng khác)
  Người chạy sang đảng phái khác

  Ngoại động từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) như proselytize

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X