• /¸prɔsti´tju:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm đĩ, nạn mãi dâm
  (nghĩa bóng) sự bán rẻ (danh dự, tài năng...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X