• /prə´træktə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thước đo góc (hình nửa vòng tròn)
  (giải phẫu) cơ duỗi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thước đo góc

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Thước đo góc

  Xây dựng

  thước do độ

  Y học

  dụng cụ gắp (mảnh xương, đạn)

  Kỹ thuật chung

  dụng cụ đo góc
  máy đo góc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X