• Thông dụng

  Cách viết khác providingỵthat

  Liên từ

  Với điều kiện là, miễn là (như) provided, providing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X