• Thông dụng

  Danh từ
  Nơi làm thí nghiệm khoa học
  Nới thí nghiệm một cái gì mới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X