• /´prɔvəstʃip/

  Thông dụng

  Danh từ
  Chức hiệu trưởng (một số phân hiệu đại học ở Căm-brít, Ôc-phớt)
  ( Ê-cốt) chức thị trưởng
  Chức trưởng mục sư (đạo Tin lành, ở Đức)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X