• Toán & tin

    máy chủ ủy nhiệm

    Giải thích VN: Một proxy server, giống như firewall (bức tường lửa), được thiết kế để bảo vệ tài nguyên trong các mạng cục bộ khi nối kết các mạng khác như mạng Internet. Chúng ta cũng khó phân biệt sự khác nhau giữa proxy server và firewall. Bạn có thể nghĩ rằng proxy là dịch vụ chạy trên firewall, nơi mà firewall là một server vật lí nằm giữa Internet và mạng cục bộ. Tổng quát, firewall cung cấp điều khiển mở rộng để lọc và giám sát thông tin ra vào mạng. Ví dụ, firewall có thể thực thi dịch vụ lọc gói dữ liệu ở tầng mạng (network layer) để đóng gói dữ liệu mà có địa chỉ nguồn riêng biệt hay dành cho một dịch vụ nào đó. Dịch vụ proxy chạy trên firewall ở mức ứng dụng cung cấp một hệ thống điều khiển truyền tải tinh vi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X