• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tỉa, sự xén bớt; sự chặt bớt
  Sự cắt bớt, sự lược bớt

  Toán & tin

  sự tỉa bớt
  sự xén tỉa (các cây)

  Kỹ thuật chung

  sự xén bớt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X