• /pi:es/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( PS) (viết tắt) của policeỵsergeant (hạ sĩ cảnh sát)
  (viết tắt) của postscript (tái bút)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X