• /¸saikou´pæθik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (y học) thần kinh không ổn định, (thuộc) bệnh tâm thần

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc bệnh tâm thần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X