• Thông dụng

  Cách viết khác public limited company

  Danh từ

  (viết tắt) PLC, plc công ty cổ phần hữu hạn

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  công ty cổ phần công khai
  công ty cổ phần vô danh
  công ty công cộng
  công ty quốc doanh

  Chứng khoán

  Công ty đại chúng
  1. Saga.vn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X