• Thông dụng

  Danh từ
  Chính quyền nước thù địch (nước đang có chiến tranh với nước mình)
  Kẻ thù chung (của loài người, xã hội...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X