• Kỹ thuật chung

    đường dây công cộng

    Giải thích VN: Khác với đường dây cá nhân hoặc đường dây thuê.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X