• /´piəri¸lizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chuyện trẻ con, chuyện tầm thường

  Chuyên ngành

  Y học

  tình trạng hoàn đồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X