• Y Sinh

    Nghĩa chuyên nghành

    một kiểu thăm khám mà trong đó xung siêu âm có thời gian tồn tại ngắn được truyền vào vùng cần kiểm tra và kết quả cho ta tín hiệu dội từ tán xạ và phản xạ được thu thập và hiển thị. Chiều sâu phản xạ được xác định bởi thời gian chễ giữa xung truyền và x

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X