• /´pʌmp¸breik/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) tay bơm (trên tàu thuỷ)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tay bơm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X