• Toán & tin

    hệ thống bìa đục lỗ

    Giải thích VN: Một hệ thống nhập dữ liệu đã lạc hậu trên máy tính, trong đó xử dụng các bìa đục lỗ để thể hệ dữ liệu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X