• Điện

    điện thế xuyên qua

    Giải thích VN: Đienẹ thế đặt vào một transistor làm dòng điện xuyên trực tiếp từ cực phát, cực thu hoặc cực từ thu qua cực phát.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X