• Thông dụng

  Danh từ
  Loại nhạc rốc dữ dội, mạnh (phổ biến từ cuối 1970) (như) punk rock
  Người say mê nhạc rốc, người thích nhạc rốc (nhất là người trẻ tuổi; hay bắt chuớc phong cách, quần áo.. của ca sĩ nhạc rốc) (như) punk rocker
  Du côn, thanh thiếu niên tư cách bậy bạ, người thô lỗ, cục mịch
  (từ lóng) vật vô dụng, vật không có giá trị; rác rưởi
  punk material
  (thuộc ngữ) vật liệu không có giá trị
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mục (gỗ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X